ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូ ក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញទស្សនាតំបន់ទេសចរណ៍ និងទិដ្ឋភាព នៅទីក្រុងហាណូយ


ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងគណៈប្រតិភូក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញទស្សនាតំបន់ទេសចរណ៍ និងទិដ្ឋភាពនៅទីក្រុងហាណូយ នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ខណៈឯកឧត្តម និងលោកជំទាវដឹកនាំគណៈប្រតិភូធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅ សាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាមពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ។

389 399 408 429 438 448 4111