អបអរសាទរ​ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លេីកទី៧០​ ថ្ងៃបង្កេីតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​


មណ្ឌលគិរី៖​ គណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជន​ ខេត្តមណ្ឌលគីរី​ បានចូលរួមអបអរសាទរ​ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លេីកទី៧០​ ថ្ងៃបង្កេីតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ ដោយលេីកផ្ទាំងប៉ាន់ណូតាមគណៈកម្មាធិការគណបក្សឃុំ​ ស្រុក​ ទូទាំងខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ ។