អបអរសាទេរ​ ខួបលេីកទី២៨ឆ្នាំ​ នៃទិវានយោបាយឈ្នះ​ ឈ្នះ​ ២៩​ ធ្នូ​ ២០២២


មណ្ឌលគិរី​៖​ ថ្នាក់ដឹកនាំ​ និង​ សមាជិក​ សមាជិកា​ នៃគណៈកម្មាធិការ​គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ សូមចូលរួមអបអរសាទេរ​ ខួបលេីកទី២៨ឆ្នាំ​ នៃទិវានយោបាយឈ្នះ​ ឈ្នះ​ ២៩​ ធ្នូ​ ២០២២​ ។